KLÍČ KE ŠTĚSTÍ

Každý z nás má svůj vlastní KLÍČ ke ŠTĚSTÍ, tedy spokojenému a naplněnému životu! Někteří z nás jej drží pevně v rukou nebo dobře vědí, kde je uložený. Jiní ten KLÍČ zatím marně hledají a další zase spoléhají, že se jim jednoho dne objeví před očima nebo jim ho někdo jiný přinese. 

Mohlo by se zdát, že příčinou nespokojenosti a tápání některých lidí je nedostatek nadání objevit svůj KLÍČ. Mnohem častěji se však setkávám s případy, kdy lidé vidí své ŠTĚSTÍ v prostoru, kam sami nemohou dosáhnout. To znamená, že nemají svoje ŠTĚSTÍ ve vlastních rukách. V tu chvíli jsme v pasti, což nedělá dobře ani našemu zdraví. Zvlášť když si toho nejsme vědomi. Dobrá zpráva je, že se s tím dá velice dobře pracovat! Pokud máte opravdu chuť a ochotu hledat svůj vlastní KLÍČ ke ŠTĚSTÍ.